YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 14 Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 14 về Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A.  Gây trồng rừng trên đất trống đồi trọc.   
  • B. Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia
  • C. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng  
  • D. Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có
  • A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng  
  • B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm  
  • C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng.   
  • D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh
  • A. Đẩy mạnh thâm canh, bảo vệ vốn rừng  
  • B. Nâng cao hiệu quả sử dụng, có chế độ canh tác hợp lí  
  • C. Tăng cường bón phân, cải tạo thích hợp theo từng loại đất  
  • D. Áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác nông - lâm
  • A. 5     
  • B. 5,35
  • C. 9,3    
  • D. 4,53 
  • A. Vùng núi đá vôi và vùng đất đỏ ba dan  
  • B. Vùng đất bạc màu ở trung du Bắc Bộ
  • C. Vùng đất xám phù sa cổ ở Đông Nam Bộ
  • D. Vùng khuất gió ở tỉnh Sơn La và Mường Xén (Nghệ An)

 

YOMEDIA