RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 35 SBT Địa lí 12

Bài tập 3 trang 35 SBT Địa lí 12

Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, theo quy hoạch chúng ta phải đảm bảo

A. độ che phủ rừng cả nước là 20-30%, vùng núi dốc phải đạt 40-50%.

B. độ che phủ rừng cả nước là 30-40%, vùng núi dốc phải đạt 50-60%.

C. độ che phủ rừng cả nước là 40-45%, vùng núi dốc phải đạt 60-70%.

D. độ che phủ rừng cả nước là 45-50%, vùng núi dốc phải đạt 70-80%. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, theo quy hoạch chúng ta phải đảm bảo độ che phủ rừng cả nước là 45-50%, vùng núi dốc phải đạt 70-80%.

Chọn D.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 35 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1