YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 36 SBT Địa lí 12

Bài tập 7 trang 36 SBT Địa lí 12

Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây?

A. suy giảm về số lượng loài.

B. suy giảm thể trạng của các cá thể trong loài.

C. suy giảm về hệ sinh thái.

D. suy giảm về nguồn gen quý hiếm. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện suy giảm thể trạng của các cá thể trong loài.

Chọn B.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 36 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1