Đề thi học kì 1 môn GDCD 9 trường THCS năm học 2016-2017

90 phút 21 câu 123 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (21 câu):