Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực

90 phút 40 câu 302 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):