AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc phe Hiệp ước không hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình của Chính phủ Xô viết đã dẫn đến hệ quả gì?

  • A. Chính phủ Xô viết phải ký riêng với Đức hòa ước Bret litốp.
  • B. Đức phải lien minh với Nhật.
  • C.  Chính phủ Xô viết phải đứng về phe Liên minh.
  • D. Nga tuyên bố trung lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>