AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đến giữa thế kỉ XIX, thể chế chính trị của Nhật là:

  • A. Thiên Hoàng nắm toàn quyền, Shogun là người phụ chính.
  • B. Thiên Hoàng và Shogun chia sẻ quyền lực.
  • C. Thiên Hoàng chỉ là hư vị, Shogun nắm thực quyền.
  • D. Thiên Hoàng cai trị triều đình trung ương, Shogun cai quản địa phương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>