AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trào lưu triết học nào đóng vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của cách mạng Pháp 1789?

  • A. Triết học ánh sáng 
  • B. Chủ nghĩa xã hội không tưởng
  • C.  Học thuyết Dân túy   
  • D. Triết học Hegel.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>