YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây không phải là đặc điểm chung của những cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp ở Đông Dương cuối TK XIX – đầu TK XX?

  • A. Thiếu tổ chức mạnh. 
  • B. Thiếu đường lối đúng đắn.
  • C. Mang tính tự phát 
  • D. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA