AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ong Kẹo và Commađam đã lãnh đạo khởi nghĩa ở nơi nào?

  • A. Xavanakhét  
  • B. Cao nguyên Bôlôven
  • C. Châu Đốc, Hà Tiên
  • D. Cao nguyên Lang Bian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>