YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung của học thuyết Tam dân là:

  • A. "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh".
  • B. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc
  • C. "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".
  • D. "Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, bình quân địa quyền".

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16516

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA