AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Tại sao các tầng lớp trong xã hội Nhật đấu tranh chống chế độ Mạc phủ?

  • A. Vì Mạc phủ phát động cuộc chiến tranh Trung – Nhật làm đất nước Nhật bị tàn phá.
  • B. Vì Mạc phủ kí với các nước đế quốc những hiệp ước bất bình đẳng.
  • C.  Vì Mạc phủ tiến hành cuộc Duy tân Minh trị.
  • D. Vì Mạc phủ phản bội Thiên Hoàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>