YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chính sách nổi bật về giáo dục trong thời Duy tân Minh Trị là:

  • A. Không cho phụ nữ đi học
  • B. Giáo dục bắt buộc
  • C. Latinh hóa chữ Nhật   
  • D. Tăng lương cho giáo viên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 16507

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA