• Câu hỏi:

  Nội dung Hiệp ước 1893 được kí kết giữa Pháp và Xiêm là:

  • A. Pháp công nhận Xiêm là quốc gia độc lập.
  • B. Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào
  • C. Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Việt Nam.
  • D. Pháp công nhận Xiêm là quốc gia độc lập nhưng bị hạn chế quyền đối ngoại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC