YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Ngày 11/11/1918 đã xảy ra sự kiện gì?

  • A. Cách mạng Đức bùng nổ.
  • B. Hồng quân Liên Xô giải phóng Béclin.
  • C.  Mĩ thả bom nguyên tử xuống Béclin.
  • D. Đức đầu hàng không điều kiện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16499

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA