AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày 10/10/1911 ở Trung Quốc đã xảy ra sự kiện gì?

  • A. Nghĩa Hòa Đoàn tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh.
  • B. Từ Hi Thái Hậu đàn áp cuộc vận động Duy tân.
  • C. Trung Quốc Đồng minh hội phát động cuộc khởi nghĩa ở Vũ Xương.
  • D. Tưởng Giới Thạch tiến hành chính biến ở Thương Hải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA