AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực dân Anh mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ để:

  • A. Xây dựng cho Ấn Độ một nền công nghiệp hiện đại.
  • B. Truyền bá nền văn minh Anh.
  • C. Tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo sĩ truyền đạo.
  • D. Vơ vét lương thực, nguyên liệu và bóc lột nhân công.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>