AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như:

  • A. Một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
  • B. Một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
  • C. Một cuộc cách mạng tư sản
  • D. Một cuộc cách mạng vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>