AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Minh Trị Thiên hoàng đã có hành động như thế nào đối với chế độ Mạc phủ?

  • A. Duy trì Mạc phủ như là Bộ nội vụ trong chính phủ mới.
  • B. Giải tán Mạc phủ nhưng cho Shogun làm Thủ tướng.
  • C. Thủ tiêu chế độ Mạc phủ.
  • D. Duy trì Mạc phủ về mặt hình thức, không có thực quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>