YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không phải là tính chất của Thế chiến thứ I?

  • A. Phe Liên minh chiến đấu vì một thế giới công bằng hơn.
  • B. Đây là cuộc chiến tranh đế quốc.
  • C. Đây là cuộc chiến tranh xâm lược.
  • D. Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16514

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON