RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 71 SGK Công nghệ 12

Bài tập 2 trang 71 SGK Công nghệ 12

Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Truyền thông tin nội bộ trong một công ty hiện nay được truyền bằng mạng nội bộ, nên đây có thể coi là hệ thống thông tin quy mô nhỏ.

-- Mod Công Nghệ 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 71 SGK Công nghệ 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Pham Long

  mot he thong thong tin va vien thong gom 

  Theo dõi (0) 12 Trả lời
 •  
   
  Nhựt Anh IR
  Truyền thông tin trực tiếp và truyền thông tin qua không gian là như thế nào?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1