Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 32 Các khu vực châu Phi

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp ở châu phi: 

  • A. Vịnh Ghine
  • B. Bồn địa Nin Thượng
  • C. Ven biển Bắc Phi
  • D. Sơn nguyên Ê-ti-ô-pi-a
 • Câu 2:

  Dãy núi trẻ nhất ở châu Phi:

  • A. At-lat
  • B. An-pơ
  • C. Thiên Sơn
  • D. Xai-an
 • Câu 3:

  Hoang mạc Xahara nằm ở khu vực nào của châu Phi

  • A. Bắc Phi
  • B. Nam Phi
  • C. Đông Phi
  • D. Trung Phi
 • Câu 4:

  Nơi thuận lợi nhất cho việc phát triển nông nghiệp ở Bắc Phi là

  • A. Các đồng bằng ven Địa Trung Hải
  • B. Dãy At-lat
  • C. Hoang mạc Xahara
  • D. Bồn Địa sát
 • Câu 5:

  Thảm thực vật chủ yếu ở hoang mạc Xahara

  • A. Rừng sồi, dẻ mọc rậm rạp
  • B. Đồng cỏ xen lẫn cây bụi
  • C. Xa Van và cây bụi
  • D. Những bụi cỏ gai thưa thớt cằn cỗi
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn