Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 32 Các khu vực châu Phi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):