Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 33 Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Phần lớn Nam Phi nằm trong khu vực nào? 

  • A. Cân nhiệt địa Trung hải
  • B. Ôn đới lục địa
  • C. Gios mùa xích đạo
  • D. Nhiệt đới
 • Câu 2:

  Khu vực Nam Phi có độ cao trung bình từ": 

  • A. 1000m
  • B. 2000m
  • C. 3000m
  • D. 4000m
 • Câu 3:

  Phần Đông Nam của khu vực Nam Phi được nâng lên rất cao tạo thành dãy núi nào

  • A. Cap-ca
  • B. An-pơ
  • C. Đrê-cen-bet
  • D. At-lat
 • Câu 4:

  Nơi nào ở Nam Phi có khí hậu Địa Trung Hải

  • A. Bồn địa Calahari
  • B. Dải đất hẹp ở cực Nam
  • C. Sơn Nguyên Đông Phi
  • D. Ven vịnh Ghine
 • Câu 5:

  Nơi nào ở Nam Phi có rừng rậm nhiệt đới bao phủ

  • A. Sơn nguyên Đông Phi
  • B. Bồn địa Calahari
  • C. Dải đất hẹp ở cực Nam
  • D. Đồng bằng duyên hải
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn