Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 30 Kinh tế châu Phi

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):