Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 34 Thực hành So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là

  • A. Ma-rốc
  • B. Ê-ti-ô-pi-a
  • C. Sát
  • D. Xu đăng
 • Câu 2:

  Cộng hoà Nam Phi là 1 trong những nước có thu nhập bình quân đầu người: 

  • A. Dưới 200 USD/năm
  • B. Từ 200 đến 1000 USD/năm
  • C. Thu nhập trên 1000 USD/năm
  • D. Thu nhập trên 2000 USD/năm
 • Câu 3:

  Các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm là

  • A. Bốt-xa-voa
  • B. Xô-ma-li
  • C. An-giê-ri
  • D. Tuy-ni-di
 • Câu 4:

  Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nào cao nhất: 

  • A. Nam Phi
  • B. Bắc Phi
  • C. Trung Phi
  • D. Trung Phi và Nam phi
 • Câu 5:

   Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là

  • A. Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Na-mi-bi-a, Bốt-xa-voa
  • B. Ma-rốc, Xô-mô-li, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Na-mi-bi-a, Bốt-xa-voa
  • C. Buốc-ki-na Pha-xô, Li-bi, An-giê-ri, Ê-ti-ô-pi-a, Ma-rốc
  • D. Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Buốc-ki-na Pha-xô
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn