Hỏi đáp về Thể tích của hình hộp chữ nhật - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Chương 4 Bài 3 Thể tích của hình hộp chữ nhật - Luyện tập, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (11 câu):

 • Hong Van

  Tính thể tích hình hôp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' biết ABCA là hình vuông có chu vi 20cm và AA'=6cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng 8cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' biết AB=3cm:AC=5cm;AA'=2cm

  help me

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  tính thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' biết ABCD là hình vuông có cạnh 5cm và AA' bằng 4cm

  help me

  mai có tiết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông
  Bài 164* (Sách bài tập - trang 101)

  Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi M là một điểm nằm giữa A và B. Vẽ về một phía của AB các hình vuông AMNP, BMLK có tâm theo thứ tự là C, D. Gọi I là trung điểm của CD

  a) Tính khoảng cách từ I đến AB

  b) Khi điểm M di chuyển trên đoạn thẳng AB thì điểm I di chuyển trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên
  Bài 25 (Sách bài tập - tập 2 - trang 138)

  Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 117 a), b), c)

  a) Hãy tìm diện tích xung quanh của mỗi hình

  b) Hãy tìm diện tích toàn phần của mỗi hình 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm

  Bài 24 (Sách bài tập - tập 2 - trang 137)

  Trong các hình dưới đây (h.116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích (mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 2 - trang 137)

  Quan sát hình 115 và điền vào chỗ trống .......kết quả bằng số :

  a) Nếu AB = 8cm và AD = 6cm thì DB = ........ và nếu HD = 5cm thì HB .........

  b) Nếu AB = 12cm và AD = 8cm thì DB = ....... và HD = 9cm thì HB .........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 137)

  Các kích thước của một hình chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn \(AC_1\) là :

  (A) 190cm                          (B) 150cm                        (C) 130cm                      (D) 109cm

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 2 - trang 136)

  Tìm trên hình hộp chữ nhật \(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) (h.113) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ mệnh đề sau là sai :

  Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 18 (Sách bài tập - tập 2 - trang 136)

  Một hình chữ nhật có các kích thước như hình 111

  Để xếp kín hình hộp đã cho bằng những hình hộp chữ nhật có các kích thước dài 8cm, rộng 6cm, cao 4cm thì số hình hộp cần phải có là :

  (A) 125

  (B) 100

  (C) 50

  (D) 25

  Kết quả nào trên đây là đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy