YOMEDIA
NONE

Hình học 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng


Với bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

\({S_{xq}} = 2p.h\)

\(p\) là nửa chu vi đáy, \(h\) là chiều cao

1.2. Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Trên đây là bài học Hình học 8 Bài 5 Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng và hướng dẫn Giải bài tập Hình học 8 Bài 5 sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đến Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng . Để củng cố kiến thức các em có thể làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 5. Các em cũng có thể nêu thắc mắc của mình ở phần Hỏi đáp Hình học 8 Bài 5 để được giải đáp. Cộng đồng Toán HOC247 chúc các em học thật tốt bài học này.

-- Mod Toán Học 8 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON