AMBIENT

Hỏi đáp về Thể tích của hình lăng trụ đứng - Hình học 8

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (17 câu):

 • thu trang

  Cho bình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D có AA'=3cm, ABCD là hình thang với hai đấy AB và CD lần lượt là 4cm và 6cm , đường cao của hình thang là 5cm . Tính thể tích của hình lăng trụ đứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh

  cho hình lăng trụ đứng ABCD. A,B,C,D, có ABCD là hình chữ nhật.Tính thể tích của hình lăng trụ biết AA,=6cm, AB=5cm,AC=13cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh
  Bài IV.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 159)

  Cho hình chóp cụt đều có đáy là hình vuông, các cạnh đáy là a và b. Biết diện tích xung quanh bằng tổng diện tích hay đáy, tính chiều cao của hình chóp cụt đều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy
  Bài 90 (Sách bài tập - tập 2 - trang 157)

  Tính thể tích của một trụ bê tông cho theo các kích thước ở hình 166, SJ = 9, OI = IJ

  Phần trên là một hình hộp chữ nhật, phần dưới là một hình chóp cụt tứ giác đều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà
  Bài 83 (Sách bài tập - tập 2 - trang 156)

  Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, chiều cao lăng trụ là 7cm. Độ dài hai cạnh góc  vuông của đáy là 3cm và 4 cm. Hãy tính :

  a) Diện tích một mặt đáy

  b) Diện tích mặt xung quanh

  c) Diện tích toàn phần

  d) Thể tích lăng trụ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang
  Bài 82 (Sách bài tập - tập 2 - trang 156)

  Cho biết hộp có dạng hình hộp chữ nhật, độ dài đường chéo là 50cm. Hãy tìm các kích thước của hai hình hộp như vậy ?

  (Hướng dẫn : Đây là một bài toán mở, hãy chọn hai trong ba kích thước của hình hộp có thể chấp nhận được, từ đó tính kích thước còn lại)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser
  Bài 78 (Sách bài tập - tập 2 - trang 155)

  Độ dài đường chéo \(AC_1\) (h.160) của một hình lập phương là \(\sqrt{12}\)

  a) Độ dài mỗi cạnh là bao nhiêu ?

  b) Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho
  Bài 77 (Sách bài tập - tập 2 - trang 155)

  Thùng của một xe tải có dạng một hình lăng trụ đứng (h.159) các kích thước cho ở trên hình 

  a) Tính thể tích của thùng chứa

  b) Nếu \(1m^3\) cát nặng 1,6 tấn và xe chở đến \(\dfrac{3}{4}\) trọng tải của nó thì sức nặng của cát lúc đó là bao nhiên ?

  c) Khi cát được san phẳng trở đầy thì phần diện tích của nó bên trong thùng xe là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim
  Bài 76 (Sách bài tập - tập 2 - trang 154)

  Tính diện tích toàn phần của lăng trụ đứng theo các kích thước cho ở hình 158 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh

  Bài 55 (Sách bài tập - tập 2 - trang 148)

  Hãy tính thể tích các hình dưới đây (h.143) theo các kích thước cho trên hình vẽ ?

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang

  Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

  Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước ở hình 142 là :

  (A) 180                                    (B) 210

  (C) 230                                    (D) 195

  (E) 265

  Kết quả nào đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 53 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

  Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là :

  (A) \(8cm^3\)                          (B) \(10,5cm^3\)

  (C) \(12,2cm^3\)                    (D) \(11cm^3\)

  (E) \(15cm^3\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn

  Bài 52 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

  Đố :

  Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó đẩ lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay ? (Không đánh dấu vào thành khay)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy

  Bài 51 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

  Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như hình 140 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo
  Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 146)

  Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ A đến nền nhà là 15 (m)

  Thể tích nhà kho là ( \(m^3\)) :

  (A) 1800                              (B) 2000

  (C) 2500                              (D) 2200

  (E) 1600

  Số nào nói trên là kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần
  Bài 44 (Sách bài tập - tập 2 - trang 145)

  Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là :

  (A) \(24m^3\)                         (B) \(40m^3\)

  (C) \(120m^3\)                       (D) \(240m^3\)

  Kết quả nào đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn
  Bài 43 (Sách bài tập - tập 2 - trang 144)

  Quan sát hình lăng trụ đứng (h.132).

  Các phát biểu sau đây đúng hay sai ?

  a) Các cạnh QM và MO vuông góc với nhau

  b) MQ vuông góc với QI (I là trung điểm của PR)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>