AMBIENT

Hỏi đáp về Thể tích của hình lăng trụ đứng - Hình học 8

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (33 câu):

UREKA
 • Hu Vu Cách đây 8 tháng

  Bài 4: (3d) Cho AABC, gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Biết BC = a. Tính MN b. Chứng minh tứ giác CNMK là hình bình hành c. Gọi I là trung điểm NK, Glà trọng tâm AABC. Chứng minh 4 điểm C, I, G, M thắng hàng 10cm

  02/11/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyễn Vy Cách đây 11 tháng

   Tam giác ABC vuông tại A , AH là đường cao , D là trung điểm . AH = 6cm , AB/BC = 2/3 . a) Tính AB , AC , BC b) Tính SAHD

  23/07/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thư Cách đây 1 năm
  Mn giúp mk vs ạ . Thanks

  26/04/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quốc Khánh Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC có AB=4cm , BC=6cm , AC=5cm . Phân giác BD .

  a) Tính AD,DC

  b) Vẽ AM // BC(M thuộc BD) . tính AM?

  c) trên tia đối của tia BC lấy điểm N sao cho BN=BC . Vẽ BE vuông góc BD(E thuộc AN) . Tính tỉ số AE/NE 

  d) Tính ED

  11/01/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Châu Nguyễn Cách đây 2 năm

  Cho Tam giác ABC,kéo dài AB đến D,BC đến E,CA đến F sao cho AB = BD,BC=CE,CA=AE.

  CM:

  a,Diện tích DEF=7 lần Diện tích ABC

  b,S(ADE)=S(BEF)=S(CDF)=4S(ABC)

  06/01/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyên Hoàng Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A.Điểm D trên cạnh BC, vẽ DM vuông góc với AB tại M.DN vuông góc AC tại N.Gọi AH là đường cao của tam giác ABC.Tính góc MHN?

  05/01/2020 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ꧾꧾ ꧾꧾ Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ). Gọi M là trung điểm đoạn BC. Vẽ MD vuông góc với AB tại D và ME vuông góc với AC tại E.

  a,tứ giác ADME là hình gì?vì sao?

  b,Gọi N là điểm đối xứng của M qua E.Chứng minh rằng tứ giác AMCN là hình thoi

  01/01/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Kiên Cách đây 3 năm

   

  cho a,b,c khác nhau đôi một và 1/a+1/b+1/c=0. Tính giá trị của biểu thức.

                        A=1/a2+2ab+1/b2+2ac+1/c2+2ab

  Mình xin chân thành cảm ơn các bạnsmiley

  29/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Người Vô Hình Cách đây 3 năm

  Trong các hình: Hình Vuông,hình chữ nhật,hình thang cân,hình thoi. Hình nào có trục đối xứng

  26/12/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trương Tấn Hoàng Cách đây 3 năm

  chứng tỏ biểu thức sau đây dương với mọi x khác 2:

  \frac{x^{3}-2x^{2}+3x-6}{5x-10}

  24/12/2019 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Hong Cách đây 3 năm

  Cho \DeltaABC vuông tại A, đường cao AH. Từ 1 điểm M trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng song song với AC, AB, cắt AC tại E, AB tại D.

  a) C/m ADME là hình chữ nhật

  b) Góc DEH =45°

  c) Trong trường hợp AD=6cm, AE=8cm. Tính AM

  24/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hưng Cách đây 3 năm

  cho hình bình hành MNPQ có MN=2MQ va` góc M=120 độ Gọi I,K lần lượt là trung điểm của MN,PQ và A là điểm đối xứng của Q qua M

  a) tứ giác MIKQ là hình gì ? vì sao?

  b)chứng minh tam giác  AMI là tam giác đều  

  c)chứng minh tứ giác AMPN là hình chứ nhật

  23/12/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyễn thị tuyết mai Cách đây 3 năm

  câu hỏi : Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ( AB < AC) . Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB , BC và AC 

  a) Cm: tứ giác AMNK là hình bình hành 

  b) Vẽ đường cao AH của tam giác ABC và AH cắt MK tại E. Tính diện tích tứ giác MKCB , biết diện tích tam giác ABC = 24 cm^2, BC = 8 cm

  c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để hình bình hành AMNK là hình vuông 

  d) Gọi I là điểm đối xứn của H qua M . IC cắt MK tại F . Cm : HC - HB = 2EF

  22/12/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Đức Cường Cách đây 3 năm

  Hình thang ABCD ( AB // CD ) có 2 đường chéo cắt nhau tại O . Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AC , BC theo thứ tự ở M và N .

  a ) chứng minh rằng : OM = ON

  b ) cmr : \frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}=\frac{2}{MN}

  c ) biết diện tích AOB = 2008 ; diện tích COD = 2009 . tính diện tích ABCD

  15/12/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Mai Phương Cách đây 3 năm

  Cho tam giác ABC (AB<AC) đường cao AH. Gọi D,E,F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC,AC

    a) Chứng minh tứ giác BDFE là hình bình hành

    b) Chứng minh tứ giác DFEH là hình thang cân 

   

   

    

  10/12/2019 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyennhankiet kiet Cách đây 3 năm

  a-b=5  ,  a^2-b^2=28

  tính ab

  09/12/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 3 năm

  Cho bình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D có AA'=3cm, ABCD là hình thang với hai đấy AB và CD lần lượt là 4cm và 6cm , đường cao của hình thang là 5cm . Tính thể tích của hình lăng trụ đứng

  28/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 3 năm

  cho hình lăng trụ đứng ABCD. A,B,C,D, có ABCD là hình chữ nhật.Tính thể tích của hình lăng trụ biết AA,=6cm, AB=5cm,AC=13cm

  28/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 3 năm
  Bài IV.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 159)

  Cho hình chóp cụt đều có đáy là hình vuông, các cạnh đáy là a và b. Biết diện tích xung quanh bằng tổng diện tích hay đáy, tính chiều cao của hình chóp cụt đều.

  11/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 3 năm
  Bài 90 (Sách bài tập - tập 2 - trang 157)

  Tính thể tích của một trụ bê tông cho theo các kích thước ở hình 166, SJ = 9, OI = IJ

  Phần trên là một hình hộp chữ nhật, phần dưới là một hình chóp cụt tứ giác đều.

  11/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 3 năm
  Bài 83 (Sách bài tập - tập 2 - trang 156)

  Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, chiều cao lăng trụ là 7cm. Độ dài hai cạnh góc  vuông của đáy là 3cm và 4 cm. Hãy tính :

  a) Diện tích một mặt đáy

  b) Diện tích mặt xung quanh

  c) Diện tích toàn phần

  d) Thể tích lăng trụ

  11/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 3 năm
  Bài 82 (Sách bài tập - tập 2 - trang 156)

  Cho biết hộp có dạng hình hộp chữ nhật, độ dài đường chéo là 50cm. Hãy tìm các kích thước của hai hình hộp như vậy ?

  (Hướng dẫn : Đây là một bài toán mở, hãy chọn hai trong ba kích thước của hình hộp có thể chấp nhận được, từ đó tính kích thước còn lại)

  11/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 3 năm
  Bài 78 (Sách bài tập - tập 2 - trang 155)

  Độ dài đường chéo \(AC_1\) (h.160) của một hình lập phương là \(\sqrt{12}\)

  a) Độ dài mỗi cạnh là bao nhiêu ?

  b) Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương

  17/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 3 năm
  Bài 77 (Sách bài tập - tập 2 - trang 155)

  Thùng của một xe tải có dạng một hình lăng trụ đứng (h.159) các kích thước cho ở trên hình 

  a) Tính thể tích của thùng chứa

  b) Nếu \(1m^3\) cát nặng 1,6 tấn và xe chở đến \(\dfrac{3}{4}\) trọng tải của nó thì sức nặng của cát lúc đó là bao nhiên ?

  c) Khi cát được san phẳng trở đầy thì phần diện tích của nó bên trong thùng xe là bao nhiêu ?

  11/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim Cách đây 3 năm
  Bài 76 (Sách bài tập - tập 2 - trang 154)

  Tính diện tích toàn phần của lăng trụ đứng theo các kích thước cho ở hình 158 ?

  11/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF