ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 3 Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Chương 4 Bài 3 về Thể tích hình hộp chữ nhật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. a2
  • B. 4a2
  • C. 2a4
  • D. a3
  • A. 25 cm3
  • B. 50 cm3
  • C. 125 cm3
  • D. 625 cm3
   
   
  • A. 3 cm và 6 cm
  • B. 6 cm và 9 cm
  • C. 6 cm và 3 cm
  • D. 9 cm và 6 cm
 • Câu 4:

  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước các số đo trong lòng bể là: dài 4m, rộng 3m, cao 2,5m. Biết 3/4 bể đang chứa nước. Hỏi thể tích phần bể không chứa nước là bao nhiêu?

  • A. 30 cm3
  • B. 22,5 cm3
  • C. 7,5 cm3
  • D. 5,7 cm3
 • Câu 5:

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. Các đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (EFGH)?

  • A. AE, AB, BF, CG
  • B. AE, BF, AB, DH
  • C. AE, DH, CG, BF
  • D. AE, AB, CD, CG
 • Câu 6:

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Đường thẳng BB' vuông góc với các mặt phẳng nào?

   

  • A. (ABCD) và (A'B'C'D')
  • B. (ABCD) và (A'B'BA)
  • C. (BCC'B') và (A'B'C'D')
  • D. (ABCD) và (ABC'D')
 • Câu 7:

  Hình lập phương A có cạnh bằng 2/3 cạnh lập phương B. Hỏi thể tích hình lập phương A bằng bao nhiêu phần thể tích hình lập phương B

  • A. \(\frac{2}{9}\)
  • B. \(\frac{27}{8}\)
  • C. \(\frac{8}{27}\)
  • D. \(\frac{4}{9}\)
 • Câu 8:

  Một chiếc hộp hình lập phương không có nắp được sơn cả mặt trong và mặt ngoài. Diện tích phải sơn tổng cộng là 1440 cm2. Tính thể tích của hình lập phương đó

  • A. 1782 cm2
  • B. 1728 cm2
  • C. 144 cm2
  • D. 1827 cm2
 • Câu 9:

  Tính thể tích của mộ hình lập phương, biết rằng đường chéo của hình lập phương bằng \(\sqrt {12} \,\,cm\)

  • A. 8 cm3
  • B. 4 cm3
  • C. 16 cm3
  • D. 18 cm3
 • Câu 10:

  Một hình hộp chữ nhật có đường chéo lớn bằng 17cm, các kích thước của đáy bằng 9cm và 12 cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.

  • A. 846 cm3
  • B. 864 cm3
  • C. 816 cm3
  • D. 186 cm3
 • Câu 11:

  Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật bằng kính (không nắp) có chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm. Mực nước trong bể cao 35cm. Người ta cho vào bể một hòn đá thì thể tích tăng 20000cm3. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu?

   

  • A. 40 cm
  • B. 30 cm
  • C. 60 cm
  • D. 50cm
 • Câu 12:

  Một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài của 1 cái thùng sắt không nắp dạng hình lập phương có cạnh 0,8m. Biết giá tiền mỗi mét vuông là 15 000 đồng. Hỏi người ấy trả bao nhiêu tiền?

  • A. 86 000 đồng
  • B. 69 000 đồng
  • C. 966 000 đồng
  • D. 96 000 đồng
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)