YOMEDIA

Hỏi đáp về Một số thí nghiệm về enzim - Sinh học 10

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Sinh học 10 Bài 15 Thực hành Một số thí nghiệm về enzim​​​​​​ từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các em có thể đặt câu hỏi để cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (5 câu):

NONE
 • Duy Quang Cách đây 2 năm

  Hiện tượng quan sát được từ thí nghiệm trên là:

  A. Ở cả 3 mầu lượng bọt khí sủi lên là như nhau.

  B. Ở mẫu 1 lượng bọt khí sủi lên nhiều nhất. 

  C. Ở mẫu 3 lượng bọt khí sủi lên nhiều nhất.

  D. Ở mẫu 2 lượng bọt khí sủi lên ít nhất.

  21/01/2022 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Ngoc Tiên Cách đây 2 năm

  - Lấy 4 ống nghiệm cho vào mỗi ống nghiệm 2ml dung dịch tinh bột 1%. Đặt ống 1 trong nồi cách thủy đang sôi; ống 2 vào tủ ấm 40°C; ống 3 đặt trong cốc nước đá; ống 4 nhỏ vào 1ml dung dịch HC1 5%.

  - Sau 5 phút cho vào mỗi ống 5ml dunu dịch amilaza (nước bọt pha loãng) rồi đẻ ờ nhiệt dộ phòng trong 5 phút.

  - Nhỏ dung dịch iot 0,3% vào các ống nghiệm và quan sát hiện tượng.

  Khi nói về thí nghiệm trên, có bao nhiêu phát biểu dưới dây dứng?

  1. Thí nghiệm trên nhằm mục dích nghiên cứuảnh hưởng của nhiệt độ và độ pH lên hoạt tính enzym.

  2. Trong 4 ống nghiệm thì có 2 ống nghiệm không xuất hiện màu xanh tím đặc trưng.

  3. Ồng nghiệm 1 xuất hiện màu xanh tím.

  4. Ống nghiệm 3 enzym bị mất hoàn toàn hoạt tính.

  5. Ống nghiệm 4 không xuất hiện màu đặc trưng do tinh bột bị biến tính dưới tác dụng của HC1.

  A. 1.                    B.4.                          c. 3.                           D. 2.

  20/01/2022 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Nhan Cách đây 2 năm

  Lấy 4 ống nghiệm cho các thành phần vào như sau: ổng 1: lml dung dịch tinh bột 1% + lml nước bọt pha loãng 2-3 lần. ống 2: lml dung dịch tinh bột 1% T lml dung dịch saccaraza của nấm men. ống 3: lml dung dịch saccarôzơ 4% + lml nước bọt pha loãng 2-3 lân. ống 4: lml dung dịch saccarôzơ 4% + Iml dung dịch saccaraza của nấm men. Cho vào tủ ẩm 40°c trong khoáng 15 phút.

  Cho thêm vào ống 1, 2 vài giọt thuốc thử lugol (iot); cho thêm vào ống 3, 4 vài giọt thuốc thứ Phelinh.

  Khi nói về thí nghiệm trên, cỏ bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

  1. Thí nghiệm trên nham nghiên cửu tính dặc hiệu của enzym.
  2. Trong thí nghiệm trên có 4 cơ chất và 4 enzym.
  3. Thí nghiệm 1,3 xác định tính đặc hiệu của enzym ami laza.
  4. Ống nghiệm 2 xuất hiện màu xanh tím.
  5. Ống nghiệm 4 xuất hiện màu đỏ gạch.
  6. Ống nghiệm 3 xuất hiện màu đỏ gạch.

  A. 1.                     B. 2.                         c. 3.                          D. 4.

  21/01/2022 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngô Xuân Yến Cách đây 6 năm

  tại sao phải nghiền nát gan?

   

  26/11/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lương Sử Thanh Thủy Cách đây 6 năm

  tại sao ăn cơm hoài mà không biết ngán

  08/11/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON