Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về sự sinh sản của vi sinh vật, các hình thức sinh sản chủ yếu ở vi sinh vật, từ đó các em sẽ hiểu được ý nghĩa của các hình thức sinh sản ở vi sinh vật và ứng dụng vào thực tiễn.

Tóm tắt lý thuyết

1. Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ

1.1. Phân đôi

 • Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt mêzôxôm.
 • Vòng ADN đính vào hạt mêzoxôm làm điểm tựa và nhân đôi thành 2 ADN.
 • Thành tế bào và màng sinh chất được tổng hợp dài ra và dần thắt lại đưa 2 phân tử ADN về 2 tế bào riêng biệt.

1.2. Nảy chồi và tạo thành bào tử

 • Sinh sản bằng bào tử đốt (xạ khuẩn) phân cắt đỉnh của sợi sinh trưởng thành một chuỗi bào tử.
 • Sinh sản nhờ nảy chồi (vi khuẩn quang dưỡng màu đỏ) TB mẹ tạo thành một chồi ở cực, chồi lớn dần và tách ra tạo thành vi  khuẩn mới.
 • Nội bào tử vi khuẩn: là cấu trúc tạm nghỉ không phải là hình thức sinh sản. Được hình thành trong tế bào sinh dưỡng của vi khuẩn.

2. Sinh sản của vi sinh vật nhân thực

2.1. Sinh sản bằng bào tử vô tính và bào tử hữu tính

Sinh sản bằng bào tử vô tính Sinh sản bằng bào tử hữu tính

VD: Nấm Mucol, nấm phổi…

Tạo thành chuỗi bào tử trên đỉnh của các sợi nấm khí sinh (Bào tử trần).

VD: Nấm Mucol

Hình thành hợp tử do 2 tế bào kết hợp với nhau qua giảm phân → Bào tử kín.

2.2. Sinh sản bằng nảy chồi và phân đôi

 • Sinh sản bằng nảy chồi: Nấm men rượu, nấm phổi…

Từ TB mẹ mọc ra các chồi nhỏ → tách khỏi TB mẹ → cơ thể độc lập

 • Sinh sản bằng phân đôi: Nấm men rượu rum, tảo lục…

TB mẹ phân đôi → 2TB con.

 • Sinh sản hữu tính bằng bào tử chuyển động hay hợp tử.

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được khái niệm sinh sản của vi sinh vật.
 • Trình bày được các hình thức sinh sản của vi sinh vật.

Các em cố gắng luyện tập trắc nghiệm Sinh sản của vi sinh vật và bài tập SGK để củng cố kiến thức. Nếu có gì còn khó khăn về Sinh sản của vi sinh vật các em vui lòng đặt câu hỏi nằm trong phần hỏi đáp Sinh sản của vi sinh vật  để cộng đồng sinh học của HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật ở bài tiếp theo nhé!

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn

Tư liệu tham khảo