ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật - Sinh học 10

  • Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến​ Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao Sinh trưởng của vi sinh vật cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.
YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (187 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1