ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 26 về Sinh sản của vi sinh vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

  • A. Nấm mốc
  • B. Xạ khuẩn
  • C. Đa số vi khuẩn
  • D. Nấm rơm
  • A. Có sự hình thành thoi phân bào.
  • B. Chủ yếu bằng hình thức giảm phân.
  • C. Phổ biến bằng hình thức nguyên phân.
  • D. Không có sự hình thành thoi phân bào.
   
   
  • A. Tiếp hợp và bằng bào tử vô tính
  • B. Phân đôi và nảy chồi.
  • C. Tiếp hợp và bằng bào tử hữu tính.
  • D. Phân đôi và tiếp hợp.
  • A. Bằng bào tử hữu tính.
  • B. Bằng bào tử vô tính.
  • C. Đứt đoạn.
  • D. Tiếp hợp.
  • A. Mặt dưới của mũ nấm.
  • B. Mặt trên của mũ nấm.
  • C. Phía dưới sợi nấm.
  • D. Phía trên sợi nấm.
 • Câu 6:

  Các hình thức sinh sản chu yếu của vi sinh vật nhân thực là

  • A.
   1. phân đôi, nội bào tử, ngoại bào tử.
  • B. phân đôi, ngoại bào tử, bào tử vô tính, bào tử hữu tính
  • C. phân đôi, bằng bào từ vô tính, bào tử hữu tính, tiếp hợp.
  • D. nội bào tử, ngoại bào tử, bào tử vở tính, bào tư hữu tính.
 • Câu 7:

  Hợp chất canxi dipicolinat tìm thấy ở đâu?

  • A. bào tử nấm.
  • B. ngoại bào tử vi khuẩn,
  • C. nội bào từ vi khuẩn.    
  • D. bào tử đốt xạ khuẩn.
 • Câu 8:

  Khi nói về sinh sản của nấm rơm, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Sinh sản bằng bào từ vô tính
  • B.  Sinh sản bằng bào tử hữu tính,
  • C. Sinh sản bàng hình thức phân đôi
  • D. Sinh sản bằng hình thức nảy chồi.
 

 

YOMEDIA
1=>1