Sinh học 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV từ đó vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống và sản xuất nhằm khống chế các vi sinh vật có hại.

Tóm tắt lý thuyết

1. Chất hoá học

1.1. Chất dinh dưỡng

Là những chất giúp cho VSV đồng hoá và tăng sinh khối hoặc thu NL, giúp cân bằng áp suất thẩm thấu, hoạt hoá axit amin.

VD: Chất hữu cơ: Cacbohiđrat, prôtein, lipit...

  • Nguyên tố vi lượng: Zn, Mn, Bo, Mo, Fe...
  • Nhân tố sinh trưởng: là chât dinh dưỡng cần cho sinh trưởng của VSV với một lượng nhỏ nhưng chúng không tự tổng hợp được.
    • VSV khuyết dưỡng: là VSV tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng.
    • VSV nguyên dưỡng: là VSV tự tổng hợp được các chất.

1.2. Các chất ức chế sinh trưởng của vi sinh vật

 

Ảnh hưởng

Ứng dụng

Nhiệt độ

Tốc độ phản ứng sinh hoá trong TB làm VSV sinh sản nhanh hay chậm.

Căn cứ vào nhiệt độ chia VSV thành 4 nhóm:

+ VSV ưa lạnh < 150oC

+ VSV ưa ấm 20- 400oC

+ VSV ưa nhiệt 55- 650oC

+ VSV siêu nhiệt 75 - 1000oC.

Con người dùng nhiệt độ cao để thanh trùng, nhiệt độ thấp để kìm hãm sinh trưởng của VSV.

Độ ẩm

Hàm lượng nước trong môi trường quyết dịnh độ ẩm.

- Nước là dung môi hoà tan các chất dinh dưỡng.

- Tham gia thuỷ phân các chất.

Nước dùng để khống chế sự sinh trưởng của VSV.

Độ pH

Ảnh hưởng đến tính thấm qua màng, sự chuyển hoá các chất trong tế bào, hoạt hoá enzim, sự hình thành ATP.

Tạo điều kiện nuôi cấy thích hợp.

Ánh sáng

Tác động dến sự hình thành bào tử sinh sản, tổng hợp sắc tố, chuyển động hướng sáng.

Dùng bức xạ ánh sáng để ức chế, tiêu diệt VSV: làm biến tính A.Nucleic, Prôtien

Áp suất thẩm thấu

Gây co nguyên sinh làm cho VSV không phân chia được.

Bảo quản thực phẩm

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Nêu được một số chất hoá học và các yếu tố vật lý ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV.
  • Phân biệt được tác dụng của từng yếu tố lí hoá tác động đến VSV.

Các em cố gắng luyện tập trắc nghiệm Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật và bài tập SGK để củng cố kiến thức. Nếu có gì còn khó khăn về Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật các em vui lòng đặt câu hỏi nằm trong phần hỏi đáp Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật  để cộng đồng sinh học của HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Bài 28: Thực hành Quan sát một số vi sinh vật ở bài tiếp theo nhé!

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn

Tư liệu tham khảo