ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (84 câu):

 • Tram Anh Cách đây 1 tuần

  (1) Đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường,

  (2) Giúp quần thể sinh vật duy trì mật độ phù hợp với sức chứa của môi trường,

  (3) Tạo hiệu quả nhóm, giúp sinh vật khai thác tối ưu nguồn sống,

  (4) Loại bỏ các cá thể yếu, giữ lại các cá thể có đặc điểm thích nghi với môi trường,

  (5) Tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể. 

  a. (1); (2); (4); (5).

  b. (2); (3); (4); (5).

  c. (1); (2); (5).

  d. (1); (3); (5).

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Dương Quá Cách đây 1 tuần

  a. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định.

  b. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.

  c. Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.

  d. Cả ba ý trên

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Tràm Cách đây 1 tuần

  a. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.

  b. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm xuống.

  c. sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm đi.

  d. sự xuất cư của các cá thể trong quần thể giảm tới mức tối thiểu.

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 1 tuần

  a. số lượng cá thể của quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu.

  b. số lượng cá thể của quần thể tăng lên mức tối đa.

  c. số lượng cá thể của quần thể duy trì ở mức độ phù hợp với nguồn sống của môi trường.

  d. mức độ sinh sản của quần thể giảm, quần thể bị diệt vong.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 1 tuần

  a. làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể.

  b. làm tăng mức độ sinh sản.

  c. làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng.

  d. làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào Cách đây 1 tuần

  a. Con đơn độc bắt được nhiều mồi hơn vì không con nào cạnh tranh với nó.

  b. Con đơn độc sẽ không bắt được con mồi nào.

  c. Con dàn thành hàng sẽ bắt được nhiều hơn vì chúng hỗ trợ nhau cản bầy cá lại không cho chúng trồn thoát.

  d. Con dàn thành hàng bắt được ít cá hơn vì chúng phải cạnh tranh với nhau.

   

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 1 tuần

  Cho các nhận xét sau:

  1. Khi nguồn sống trong môi trường không cung cấp đủ, các cá thể trong quần thể xuất hiện sự cạnh tranh.

  2. Đảm bảo quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối đa nguồn sống.

  3. Đảm bảo sự phân bố và số lượng cá thể duy trì ở mức phù hợp với môi trường.

  4. Là đặc điểm thích nghi của quần thể.

  a. 2

  b. 3

  c. 4

  d. 1

   

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 1 tuần

  a. Đảm bảo số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp với sức chứa của môi trường.

  b. Thường làm cho quần thể suy thoái đến mức diệt vong

  c. Chỉ xảy ra ở các cá thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật.

  d. Xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh Cách đây 1 tuần

  a. Các cây ngô mọc gần nhau có hiện tượng tự tỉa thưa.

  b. Các con cò cái trong đàn tranh giành nhau nơi làm tổ.

  c. Trong mùa sinh sản, các cá thể đực tranh giành cá thể cái.

  d. Cây trồng và cỏ dại tranh giành nhau về nguồn dinh dưỡng.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 1 tuần

  (1) Bồ nông xếp thành hàng để bắt được nhiều cá hơn.

  (2) Các cây bạch đàn mọc dày khiến khiến nhiều cây bị còi cọc và chết dần.

  (3) Linh dương và bò rừng cùng ăn cỏ trên một thảo nguyên.

  (4) Cá mập con sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn.

  (5) Cá đực sống dưới biển sâu kí sinh ở con cái cùng loài.

  a. 1

  b. 2

  c. 4

  d. 3

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 1 tuần

  (1) Bồ nông xếp thành hàng để bắt được nhiều cá hơn.

  (2) Các cây bạch đàn mọc dày khiến khiến nhiều cây bị còi cọc và chết dần.

  (3) Linh dương và bò rừng cùng ăn cỏ trên một thảo nguyên.

  (4) Cá mập con sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn.

  (5) Cá đực sống dưới biển sâu kí sinh ở con cái cùng loài.

  a. 1

  b. 2

  c. 4

  d. 3

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Phuc Cách đây 1 tuần

  a. Quan hệ cạnh tranh.

  b. Quan hệ hỗ trợ.

  c. Quan hệ đối kháng.

  d. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 1 tuần

  a. Là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống

  b. Là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài tranh giành lẫn nhau trong các hoạt động sống.

  c. Là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài liên kết với nhau trong các hoạt động sống.

  d. Là các hiện tượng liền rễ, săn mồi theo nhóm...

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 1 tuần

  a. Là sự tập trung của một nhóm các cá thể trong quần thể.

  b. Là lợi ích mang lại do sự hỗ trợ của các cá thể trong quần thể.

  c. Là hiệu quả của một nhóm cá thể có khả năng sinh sản trong quần thể.

  d. Là lợi ích do một nhóm cá thể từ bên ngoài mang lại cho quần thể.

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 1 tuần

  a. Ở nhiều quần thể thực vật, những cây sống theo nhóm chịu đựng được gió bão tốt hơn những cây cùng loài sống riêng rẽ.

  b. Hỗ trợ cùng loài chỉ xuất hiện khi mật độ cá thể trong quần thể tăng lên quá cao.

  c. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể đảm bảo cho quần thể tồn tại một cách ổn định và khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường.

  d. Quan hệ hỗ trợ cùng loài thể hiện qua hiệu quả nhóm.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 1 tuần

  a. Khi thiếu thức ăn, ở một số động vật sử dụng cá thể cùng loài làm thức ăn.

  b. Hiện tượng liền rễ ở hai cây sen trong đầm mọc gần nhau.

  c. Chim nhạn bể và chim cò cùng làm tổ chung.

  d. Các con đực tranh giành con cái trong mùa sinh sản.

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh Cách đây 1 tuần

  a. hỗ trợ.

  b. cạnh tranh.

  c. cộng sinh.

  d. hợp tác.

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 1 tuần

  a. Quan hệ cạnh tranh.

  b. Quan hệ hỗ trợ.

  c. Quan hệ đối kháng.

  d. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo khanh Cách đây 1 tuần

  a. Là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.

  b. Là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài cạnh tranh lẫn nhau trong các hoạt động sống

  c. Là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài ăn lẫn nhau trong các hoạt động sống.

  d. Là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài tranh giành lẫn nhau trong các hoạt động sống.

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 1 tuần

  1. Sinh sống trong cùng một khu vực.

  2. Thuộc cùng một loài.

  3. Có mật độ không đổi và phân bố đồng đều.

  a. Chỉ 1

  b. Chỉ 3

  c. Chỉ 1 và 2

  d. Chỉ 2 và 3

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 1 tuần

  (1) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật.

  (2) Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài

  (3) Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau.

  (4) Quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài phân bố ở các nơi xa nhau

  (5) Các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau

  (6) Quần thể có thể có khu vực phân bố rộng, không giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sông núi biển….

  a. (2),(3),(6)

  b. (1),(3),(6)

  c. (1),(4),(6)

  d. (2),(3),(5)

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pham Thi Cách đây 1 tuần

  A. Tập hợp cây cỏ đang sống trên đồng cỏ Châu Phi

  B. Tập hợp các chép đang sống ở Hồ Tây

  C. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc Phương

  D. Tập hợp chim đang sinh sống trong vườn rừng Quốc Gia Ba Vì

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lâm Lâm Cách đây 1 tháng
  Số lượng cá thể ít nhất mà quần thể sinh vật cần có để duy trì và phát triển được gọi là

  15/04/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Huyền Trang Cách đây 2 tháng
  1 hình

  24/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hồ Phước Cách đây 2 tháng

  Cho các loài cá sau: Cá Mương, Cá Mại, Cá Trê, Cá Rô, Cá Chạch, Lươn, Cá Trắm Cỏ. Nếu được phép chọn 4 loài thả vào 1 ao nuôi thì em chọn 4 loài nào? Giải thích?

  17/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1