AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X, Y là hai chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic, Z là axit cacboxylic no hai chức, T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy 17,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 10,864 lít O2 (đktc) thu được 7,56 gam nước. Mặt khác 17,12 gam E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,09 mol Br2. Nếu đun nóng 0,3 mol E với 450 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng rồi sau đó lấy phần lỏng chứa các chất hữu cơ đi qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  • A. 7,00.    
  • B. 8,50.      
  • C. 9,00.         
  • D. 10,50.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Bảo toàn khối lượng có số mol CO2 = 0,57 mol; số mol H2O = 0,42

  Quy đổi hỗn hợp E thành C3H6O; x mol (COOH)2; y mol CH2 và z mol H2O

  Phản ứng với Br2 có số mol C3H6O = 0,09 mol.

  Suy ra ∑ khối lượng hỗn hợp E = 5,22 + 90x + 14y + 18 z = 17,12.

  Bảo toàn O có: 0,09 + 4x + z + 0,97 = 0,57 x 2 + 0,42.

  Bảo toàn C có: 0,09 x 3 + 2x + y = 0,57.

  Giải hệ tìm được x = 0,13 ; y = 0,04 và z = -0,02 mol.

  ||→ Thành phần E gồm 0,07 mol ancol ; 0,12 mol axit và 0,01 mol este.

  Biện luận công thức của ancol và axit: Để ý Ctb = 2.85 → axit là (COOH)2

  → Khối lượng ancol = 17,12 + 0,02 x 18 - 0,12 x 90 = 5,78 gam.

  ||→ Trong 0,3 mol hỗn hợp E có 0,135 mol ancol có khối lượng 8,67.

  Khối lượng bình tăng = 8,67 - 0,135 = 8,535

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA