YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Zn(OH)2 là bazơ lưỡng tính vì Zn(OH)2 vừa phân li như axit, vừa phân li như bazơ trong nước.
  • B. Al là kim loại lưỡng tính vì Al vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ.
  • C. Chỉ có kim loại kiềm tác dụng với nước.
  • D. Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlOđến dư thì có kết tủa keo trắng xuất hiện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA