AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm tan hết trong 200ml dung dịch chứa BaCl2 0,3M và Ba(HCO3)2 0,8M thu được 2,8 lít H2 (ở đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là 

  • A. 43,34.     
  • B. 49,25.         
  • C. 31,52.
  • D. 39,4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Ta có nHCO3 = 0,32 mol, nBa2+ = 0,22 mol, nOH = 2nH2 = 0,25 mol.

  Ta có phản ứng: HCO3 + OH → CO32– + H2O.

  ⇒ nCO32– = 0,25 mol > nBa2+ ⇒ nBaCO3 = 0,2 mol

  ⇒ mBaCO3 = 0,22×197 = 43,34 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>