AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 

  • A. 0,54 gam.   
  • B. 0,27 gam.    
  • C. 5,4 gam. 
  • D. 2,7 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Bảo toàn e ta có 3nAl = 2nH2

  Û nAl = 0,02 mol ⇒ mAl = 0,54 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>