AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các hợp chất sau:

              (a) HOCH2CH2OH;                            (b) HOCH2CH2CH2OH

              (c) HOCH2CH(OH)CH2OH;              (d) CH3CH(OH)CH2OH

              (e) CH3CH2OH;                                  (f) CH3OCH2CH3

  Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là 

  • A. (c), (d), (f).  
  • B. (a), (b), (c).    
  • C. (c), (d), (e).      
  • D. (a), (c), (d).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>