AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất không phải của triolein C3H5(OOCC17H33)3 là 

  • A. tác dụng với H2 (Ni, t0).          
  • B. tan tốt trong nước.  
  • C. thủy phân trong môi trường axit.         
  • D. thủy phân trong môi trường kiềm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Triolein là chất béo nên không tan trong nước

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>