AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Polime nào sau đây được sử dụng để sản xuất cao su buna? 

  • A. poli butadien.        
  • B. poli etilen.                
  • C.  poli stiren.                                  
  • D. poli (stiren-butadien).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>