YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  When we were in Hawaii, we often spent ________ time walking along the beach and enjoying the fresh air.

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. Ø

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA