AMBIENT
 • Exercise 2: Error Identification.

  Câu hỏi:

  Reading is an important skill that benefits children in many way, and​ can turn into an extremely rewarding hobby later in life.

  • A. an
  • B. that
  • C. in many way
  • D. turn into

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  in many way ---> in many ways

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>