YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Although to some people reading is a favored way to spend time, but others just do not like reading.

   

   

  • A. to some people
  • B. a
  • C. but others
  • D. reading

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  but others ---> others

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3388

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA