YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The snorkel ________.

  • A. is a long rope
  • B. has swim fins
  • C. is made of rubber or plastic
  • D. is longer than 12 inches

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA