AMBIENT
 • Câu hỏi:

  One of the best ways to encourage your children to read are to provide interesting titles for them to enjoy.

  • A. the best
  • B. to read 
  • C. are 
  • D. for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  are ---> is

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>