• Câu hỏi:

  Với một  chất xác định hệ số nở dài và hệ số nở khối có mối liên hệ : 

  • A.  b = 3 a               
  • B.  b = a3             
  • C. b = 1/3 a                    
  • D. b = a1/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC