ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với một  chất xác định hệ số nở dài và hệ số nở khối có mối liên hệ : 

  • A.  b = 3 a               
  • B.  b = a3             
  • C. b = 1/3 a                    
  • D. b = a1/2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 89873

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1