ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công thức \(\frac{V}{T} = const\) áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của một khối khí xác định ? 

  • A. Quá trình bất kì        
  • B. Quá trình đẳng nhiệt   
  • C. Quá trình đẳng tích             
  • D. Quá trình đẳng áp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 89934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1