• Câu hỏi:

  Công thức \(\frac{V}{T} = const\) áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của một khối khí xác định ? 

  • A. Quá trình bất kì        
  • B. Quá trình đẳng nhiệt   
  • C. Quá trình đẳng tích             
  • D. Quá trình đẳng áp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC