AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào, độ dâng của lên chất lỏng trong ống mao dẫn tăng ? 

  • A. Tăng nhiệt độ của chất lỏng       
  • B.  Tăng trọng lượng riêng của chất lỏng
  • C. Tăng đường kính ống mao dẫn       
  • D. Giảm đường kính ống mao dẫn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA