ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào, độ dâng của lên chất lỏng trong ống mao dẫn tăng ? 

  • A. Tăng nhiệt độ của chất lỏng       
  • B.  Tăng trọng lượng riêng của chất lỏng
  • C. Tăng đường kính ống mao dẫn       
  • D. Giảm đường kính ống mao dẫn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 89915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1